Hafan
Lluniau o'r digwyddiadau 2009
Gwybodaeth am Twm Siôn Cati
Ffurflen lliwio i blant
Twm yn y cyfryngau
Lincs Twm
 
Archebwch eich Tegan Twm nawr !
Ffurflen archebu eitemau Twm
TSC logo
Home page
Photos of 2009 events
Information about Twm Siôn Cati
Colouring worksheet for children
Twm in the media
Twm links
 
Order your Twm Toy now !
Twm merchandise order form
 
Twm

Rhaglen weithgareddau 2009

Twm

2009 program of events

 

I goffau 400 mlynedd ers marwolaeth Twm Siôn Cati, paratwyd rhaglen o weithgareddau mewn partneriaeth gyda nifer o fudiadau a sefydliadau lleol. Rydyn yn hynod o ddiolchgar i grwpiau cymunedol Tregaron a wnaeth gytuno i hwyluso nifer o'n gweithgareddau.Diolch hefyd i unigolion lleol ac i fusnesau'r dref gwnaeth gynorthwyo yng nghynhyrchiad y rhaglen swyddogol.

Cynhaliwyd pob gweithgaredd yn Nhregaron onibai y dywedir yn wahanol.

To mark the 400th anniversary of the death of Twm Siôn Cati, the Twm Siôn Cati Society prepared a programme of events in partnership with a number of local societies and organisations. We are very thankful to community groups in Tregaron who kindly agreed to facilitate the following activities, and to local individuals and businesses for all their help in compiling the official program.

All events were in Tregaron unless shown otherwise.

 
dyddiad
date
gweithgaredd
activity
amser
time
lleoliad
place
trefnydd
organiser
Sad 11 Ebr
Sat 11 Apr
Arddangosfa Twm Siôn Cati
Twm Siôn Cati Exhibition
 Canolfan y Barcud + Amgueddfa
Red Kite Centre + Museum
Jan
Sad 02 Mai
Sat 02 May
Noson Twrw Twm
Twrw Twm Night
20.00Gwesty'r Talbot
Talbot Hotel
Shan
Gwe 15 Mai
Fri 15 May
Hanes Teulu
Family History
10.00-12.00
13.00-15.00
Llyfrgell Tregaron / Dysgu Bro
Tregaron Library / Community Learning
Pat Jenkins
Sad 16 Mai
Sat 16 May
Sialens Gerdded Twm 400
Twm 400 Walking Challenge
08.00Gwesty'r Talbot
Talbot Hotel
Dafydd Wyn Morgan
Sul 17 Mai
Sun 17 May
Taith Cerrig Porth y Ffynnon
Porth y Ffynnon Stones Procession
12.00Sgwâr Tregaron
Tregaron Square
Dafydd Wyn Morgan
Iau 21 Mai
Thu 21 May
Sgwrs Hanesyddol am Twm
Historical Talk on Twm
19.00Canolfan y Barcud
Red Kite Centre
Dafydd Wyn Morgan
Sad 23 Mai
Sat 23 May
Taith Feiciau Mynydd Twm 400
Twm 400 Mountain Biking
14.00Sgwâr Tregaron
Tregaron Square
Martin P
Sul 24 Mai
Sun 24 May
Taith Geffylau Twm 400
Twm 400 Horse Ride
10.30Maes parcio Llyn Brianne
Llyn Brianne Car Park
Heather D
Llun 25 Mai
Mon 25 May
Dadorchuddio Cofeb Pren Twm
Unveiling Twm Wooden Statue
13.00Ffair Garon, Sgwâr Tregaron
Ffair Garon, Tregaron Square
Dafydd Wyn Morgan
Mer 03 Meh
Wed 03 Jun
Helfa Drysor Ieuenctid Caron
Ieuenctid Caron Treasure Hunt
19.00Festri Bwlchgwynt
Bwlchgwynt Vestry
Rhydian
Sad 20 Meh
Sat 20 Jun
Te Parti Twm + Aduniad Tegan
Twm's Tea Party + Toy Reunion
13.00Neuadd Goffa Tregaron
Tregaron Memorial Hall
Dafydd Wyn Morgan
Sul 21 Meh
Sun 21 Jun
Cyngerdd Twm Siôn Cati
Twm Siôn Cati Concert
 Capel Soar y Mynydd
Soar y Mynydd Chapel
Huw
17-18 Gor
17-18 Jul
Gwersylla Gwyllt Ieuenctid Caron
Ieuenctid Caron Wild Camping
 Mynyddoedd y Cambria
Cambrian Mountains
Rhydian
Sad 25 Gor
Sat 25 Jul
Carnifal Thema Twm Siôn Cat
Twm Siôn Cati Themed Carnival
14.00Sgwâr Tregaron
Tregaron Square
Monica
Iau 27 Awst
Thu 27 Aug
Ras Trotian Twm 400
Twm 400 Trotting Race
 Gwyl Trotian Tregaron
Tregaron Trotting Festival
Raymond
21-23 Hyd
21-23 Oct
Pantomeim Ysgol
School Pantomime
 Neuadd yr Ysgol Uwchradd
Tregaron Secondary School Hall
Catrin Mai
02-14 Tach
02-14 Nov
Perfformiadau Twm Siôn Cati ar daith 
Twm Siôn Cati Touring Production
 Carys, Arad Goch
Sad 21 Tach
Sat 21 Nov
Bancwet y Dathlu
Celebration Banquet
19.30Gwesty'r Talbot
Talbot Hotel
Lynne
 Ffilm Cymunedol Twm Siôn Cati
Twm Siôn Cati Community Film
  Euros
 

Gwybodaeth lawn

Am wybodaeth pellach am weithgareddau Twm Siôn Cati:

ebost: 400@twmsioncati.co.uk

ffôn: 07748 675 798

Further information

For all general enquiries about the Twm Siôn Cati celebrations:

email: 400@twmsioncati.co.uk

phone: 07748 675 798

 

(h)  Cymdeithas Twm Siôn Cati

©  Twm Siôn Cati Society