20 Uchaf Digwyddiadau Cymru S4C/Wedi 7/Wedi 2009
S4C/Wedi 7/Wedi 2009 Top 20 Events of Wales

  Rhodri Morgan
1     Rhodri Morgan yn ymddeol
Rhodri Morgan's retirement
2 Cyfres Y Lludw yn dod i Gymru
Ashes Series comes to Cardiff
3 Gweithgareddau Twm Siôn Cati yn Nhregaron
Twm Siôn Cati events in Tregaron
4   Gwyl Smithsonian
Smithsonian Festival
5 Sain yn 40 + Arwisgo Carlo
Sain celebrating 40 years + Investiture of Charles
6 Golwg 360 / Sylw / Barn
Golwg 360
7 Tata Parc Ninian + Agor Parc y Scarlets
City of Cardiff Stadium + Parc y Scarlets opens
8 John Hartson yn sal a gwella
John Hartson's recovery
9 Hafod Eryri - Caffi'r Wyddfa
Snowdon's Hafod Eryri café
10 Alcohol ar Faes Eisteddfod yr Urdd
Allowing alcohol on the Urdd field
11 Taith y Llewod
British Lions' Tour
12 Merched Patagonia
Ladies from Patagonia
13 Yr Wyl Cerdd Dant
Folk Singing Festival
14 Woolworths yn cau
Woolworths closes
15 Cofeb Iolo Morgannwg
Iolo Morgannwg memorial
16 Cwrs ceffylau Ffos Las yn agor
Ffos Las racecourse opens
17 Blwyddyn dda i Cerys
Cerys Matthews returns
18 Prif Gopyn yn ymddeol
Richard Brumston retires
19 John Lewis yn agor yng Nghaedydd
John Lewis opening in Cardiff
20 Bonnie Tyler
Only Men Aloud
 
  Twm Siôn Cati
   
  Cricket  
  Smithsonian
   
  Hafod Eryri  
  Hartson
   
  Iolo Morganwg  
  Urdd
   
  Woolies